EFRWP

81ab0863b7f61bc0244ecaa97716
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich.

Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Szersze informacje o działalności fundacji są dostępne na www.efrwp.pl

 

Historia Fundacji

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął swoją działalność 11 października 1990 roku w wyniku umowy pomiędzy rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

Po upadku komunizmu pomocy Polsce udzieliła m. in. Europejska Wspólnota Gospodarcza w postaci produktów rolnych i żywnościowych. Środki z ich sprzedaży miały zostać przekazane na rozwój obszarów wiejskich, a nie zasilać budżet państwa. Dlatego też koniecznym stało się powołanie do życia instytucji, która zajmowałaby się ich podziałem. Bruksela miała ograniczone zaufanie do polskiego aparatu urzędniczego. Zresztą nawet niektórzy ministrowie rządu Tadeusza Mazowieckiego byli wysokimi notablami PZPR. Ray MacSharry, ówczesny komisarz do spraw rolnictwa, i Rolf Moehler – wówczas dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo KE uznali, że osobą, która mogłaby stanąć na czele takiej instytucji jest:

Artur Balazs – minister do spraw warunków życia na wsi w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, najdłużej więziony w stanie wojennym rolnik. Tak powstał Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Przez pierwsze lata jego istnienia bezpośredni nadzór nad działaniami Funduszu sprawowała Komisja Europejska.

Potwierdzeniem skutecznych i potrzebnych działań Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, była decyzja kolejnego komisarza ds. rolnictwa Franza Fischlera, który w 1998 roku zgodził się na w pełni samodzielne i niezależne od Brukseli funkcjonowanie Funduszu.

 

[su_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=5DdhkQmX8S0″ width=”780″ height=”920″]