Konferencja nt. mikroźródeł energii odnawialnej 2016