Rozwijamy się!

Centrum Współpracy Międzynarodowej działa od 2015 roku. Oto najważniejsze wydarzenia z naszej historii.

2013: Rozpoczęcie prac koncepcyjnych nt. adaptacji dotychczasowej stołówki dawnego ośrodka „Grodno I” na nowoczesne centrum edukacyjno-konferencyjne

2014: Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Współpracy Międzynarodowej

2015: Oddanie budynku CWM do użytku

2015: Uroczyste otwarcie Centrum Współpracy Międzynarodowej – wrzesień

2016: Pierwsze zajęcia edukacyjne

2016: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Zupełnie inna lekcja przyrody – kwiecień

2016: Pierwsza edycja Wiosny Monodramu – maj

2016: Pierwsza z cyklu konferencji w Grodnie pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE” – czerwiec

2017: Rozpoczęcie realizacji projektu TUTEJSI: Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego – marzec