Centrum Edukacji Ekologicznej

Edukacja przyrodnicza to jeden z najważniejszych obszarów działalności Centrum Współpracy Międzynarodowej, w ramach którego powstało Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzięki swojemu położeniu – w sercu Wolińskiego Parku Narodowego, nad brzegiem morza, posiada doskonałe warunki, aby odkrywać przyrodę.

Projekty przyrodnicze realizowane w CWM skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, a ich celem jest kształtowanie w nich proekologicznych postaw i zachęcenie do samodzielnego odkrywania otaczającego ich środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi projektami z zakresu edukacji przyrodniczej.

Więcej informacji o walorach przyrodniczych i edukacyjnych Centrum Edukacji Ekologicznej tutaj: Woliński Park Narodowy