Zasady rekrutacji i rezerwacji zajęć

Prosimy o zapoznanie się z jej zasadami przed dokonaniem zgłoszenia.

I. Zasady rekrutacji

1.     Pierwszy nabór zakończył się 30 czerwca 2019 r. Pierwszeństwo rezerwacji zajęć, mają szkoły/klasy, które nie uczestniczyły w zajęciach w edycji 2016, 2017 oraz edycji 2018 i 2019.

2.     W danym roku kalendarzowym klasa/ grupa z danej szkoły może wziąć udział w zajęciach tylko raz.

3.     Organizator rezerwuje w danym semestrze roku szkolnego 80% terminów dla szkół z gmin wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub odmowy jej potwierdzenia w przypadku niespełnienia przez Zgłaszającego zasad wskazanych w pkt. 2.

5.     Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 1, i w przypadku występowania wolnych terminów, rezerwacje będą dokonywane bez zasady pierwszeństwa.

II. Rezerwacja zajęć

1.     Zgłoszeń dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną w oparciu o odpowiednio zaprojektowany formularz zgłoszeniowy – dostępny TUTAJ

2.     W celu dokonania zgłoszenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji elektronicznej, w tym m.in. dokonać wyboru tematu i terminu zajęć, wypełnić wszystkie pola w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora.

3.     Wyboru terminu i tematu zajęć można dokonać na dwa sposoby:

a.     Poprzez wskazanie tematu zajęć i wybór jednego z terminów, w którym dany temat będzie realizowany,

b.     Poprzez wybór jednego z dostępnych terminów zajęć, a następnie wskazanie tematu,  spośród tematów dostępnych w tym dniu.

4.     Wypełniając pola formularza zgłoszeniowego szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne wpisanie danych kontaktowych, w tym adresu e-mail Zgłaszającego, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.

5.     Link aktywacyjny służy potwierdzeniu poprawności adresu e-mail. Jeżeli Zgłaszający nie otrzymał e-maila z linkiem aktywacyjnym powinien sprawdzić poprawność podanego adresu e- mail i ponownie dokonać rezerwacji zajęć. Kliknięcie linku aktywacyjnego otrzymanego w e-mailu oznacza, że termin ten został zarezerwowany i nie będzie już dostępny w formularzu zgłoszeniowym. Ważność linku aktywacyjnego wynosi 12 godzin.

6.     Po dokonaniu rezerwacji Organizator prześle drogą elektroniczną, na wskazany w zgłoszeniu adres e – mail, ostateczne potwierdzenie rezerwacji wraz z dalszymi informacjami szczegółowymi lub e-mail informujący o braku możliwości przyjęcia rezerwacji.

III. Pozostałe informacje

1.     Organizatorem zajęć jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

2.     Zajęcia są realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej  działającego w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno oraz na terenie wokół Centrum (brzeg morza, brzeg jeziora Gardno, tereny leśne, itp.). Wyjścia na zajęcia terenowe odbywa się bez względu na pogodę.

3.     Prowadzący zajęcia nie sprawują opieki nad uczestnikami zajęć. Za ew. szkody wyrządzone przez uczniów odpowiadają opiekunowie.

4.     W zajęciach może wziąć łącznie nie więcej niż 45 uczniów. Optymalna ilość uczniów zgłoszonych na zajęcia realizowane częściowo w laboratorium,  wynosi 40 (dwie grupy po 20 osób). Związane jest to z komfortem pracy i dostępnością mikroskopów w pracowni ( 1 szt. na parę). Przy większej liczbie, część dzieci może mieć utrudniony dostęp do mikroskopu.

5.     Dla szkół z obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego Organizator zapewnia dofinansowanie kosztów dowozu uczniów na zajęcia, na trasie szkoła – CWM Grodno – szkoła. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztu transportu.

6. Warunkiem uzyskania dofinansowania, jest zorganizowanie przez szkołę transportu we własnym zakresie, a następnie zapewnienie Organizatora (wypełnienie otrzymanego oświadczenia), że wybrana oferta jest najkorzystniejsza.

7.     Dla szkół z obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców z pozostałych województw Organizator zapewnia dofinansowanie kosztów transportu (komunikacja publiczna lub wynajęty autokar) w kwocie nie wyższej niż 800 zł brutto.

8.     Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższych zasad.