Zasady rekrutacji i rezerwacji zajęć

UWAGA!

Drugi etap rekrutacji na zajęcia w ramach Zupełnie innej lekcji przyrody trwał od 1 do 20 czerwca br.

Prosimy o zapoznanie się z jej zasadami przed dokonaniem zgłoszenia.

I. Zasady rekrutacji

1.     Pierwszy  nabór na zajęcia odbył się w dniach 03 – 30.04.2017 roku. Drugi, dodatkowy nabór został przeprowadzony w dniach 01-12.06.2017 roku.

2.     Pierwszeństwo rezerwacji zajęć w terminach wskazanym w pkt. 1, mają szkoły, które nie uczestniczyły w zajęciach w edycji 2016 i edycji wiosennej 2017.

3.     W danym roku kalendarzowym klasa/ grupa z danej szkoły może wziąć udział w zajęciach tylko raz.

4.     Spośród wszystkich dostępnych terminów zajęć w semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018, Organizator rezerwuje 38 terminów dla szkół z gmin wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub odmowy jej potwierdzenia w przypadku niespełnienia przez Zgłaszającego zasad wskazanych w pkt. 2.

6.     Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 1, i w przypadku występowania wolnych terminów, rezerwacje będą dokonywane bez zasady pierwszeństwa.

II. Rezerwacja zajęć

1.     Zgłoszeń dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną w oparciu o odpowiednio zaprojektowany formularz zgłoszeniowy – dostępny TUTAJ

2.     W celu dokonania zgłoszenia należy postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji elektronicznej, w tym m.in. dokonać wyboru tematu i terminu zajęć, wypełnić wszystkie pola w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora.

3.     Wyboru terminu i tematu zajęć można dokonać na dwa sposoby:

a.     Poprzez wskazanie tematu zajęć i wybór jednego z terminów, w którym dany temat będzie realizowany,

b.     Poprzez wybór jednego z dostępnych terminów zajęć, a następnie wskazanie tematu,  spośród tematów dostępnych w tym dniu.

4.     Wypełniając pola formularza zgłoszeniowego szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne wpisanie danych kontaktowych, w tym adresu e-mail Zgłaszającego, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.

5.     Link aktywacyjny służy potwierdzeniu poprawności adresu e-mail. Jeżeli Zgłaszający nie otrzymał e-maila z linkiem aktywacyjnym powinien sprawdzić poprawność podanego adresu e- mail i ponownie dokonać rezerwacji zajęć. Kliknięcie linku aktywacyjnego otrzymanego w e- mailu oznacza, że termin ten został zarezerwowany i nie będzie już dostępny w formularzu zgłoszeniowym. Ważność linku aktywacyjnego wynosi 12 godzin.

6.     W ciągu 3 dni od zgłoszenia Organizator prześle drogą elektroniczną, na wskazany w zgłoszeniu adres e – mail, ostateczne potwierdzenie rezerwacji wraz z dalszymi informacjami szczegółowymi lub e-mail informujący o braku możliwości przyjęcia rezerwacji.

7.     Zgłaszający w terminie do 14 dni przed terminem zajęć może odwołać rezerwację bez konsekwencji finansowych.

8.     W przypadku gdy rezerwacja dotyczyła zajęć wraz z darmowym transportem (dotyczy włącznie szkół z woj. zachodniopomorskiego), a rezygnacja z udziału w zajęciach wpłynie w terminie krótszym niż wyżej wymieniony, rezerwujący może zostać obciążony kosztami wynajęcia środka transportu.

III. Pozostałe informacje

1.     Organizatorem zajęć jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

2.     Zajęcia są realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej  działającego w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno oraz na terenie wokół Centrum (brzeg morza, brzeg jeziora Gardno, tereny leśne, itp.). Wyjścia na zajęcia terenowe odbywa się bez względu na pogodę.

3.     Prowadzący zajęcia nie sprawują opieki nad uczestnikami zajęć. Za ew. szkody wyrządzone przez uczniów odpowiadają opiekunowie.

4.     W zajęciach może wziąć łącznie nie więcej niż 45 uczniów.

5.     Dla szkół z obszarów wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców z terenu województwa zachodniopomorskiego Organizator zapewnia pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia, na trasie szkoła – CWM Grodno – szkoła.

6.     Dla szkół z obszarów wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców z pozostałych województw Organizator zapewnia dofinansowanie kosztów transportu w kwocie nie wyższej niż 800 zł brutto.

7.     Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższych zasad.