Kultura w CWM

W CWM organizowane są liczne projekty i inicjatywy, których celem jest rozwijanie i współtworzenie kultury wśród lokalnej społeczności. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu – powierzchnie wystawiennicze, sala konferencyjna oraz profesjonalne studio nagrań, jesteśmy w stanie organizować warsztaty, koncerty oraz programy edukacyjne z wykorzystaniem własnej infrastruktury.

Celem naszych działań jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna, m.in. muzyczna i plastyczna, służąca  kształtowaniu wrażliwości artystycznej oraz stwarzeniu możliwości doskonalenia warsztatu i umiejętności uczestników zajęć.

Do tej pory scena Centrum gościła takich artystów, jak: KORTEZBaltic Neopolis Orchestra i Marcelo Nisinman.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi projektami z zakresu kultury.