Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego

Projekt „Tutejsi: tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego” jest adresowany do uczniów klas VI – VIII oraz nauczycieli ze szkół podstawowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich woj. zachodniopomorskiego.

Co czeka na uczestników projektu?  Uczniowie – pracując w kilkuosobowych grupach – wyruszą w teren, aby dokumentować oraz promować lokalne dziedzictwo kulturowe występujące na terenie swojej gminy. Ich zadaniem będzie, np. zgromadzenie wywiadów z ciekawymi ludźmi czy stworzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej. Po weryfikacji merytorycznej zebranych danych posłużą one do stworzenia archiwum, którego celem będzie uchronienie zbiorów i relacji przed zapomnieniem oraz upublicznienie i pochwalenie się swoim dziedzictwem.

Celem projektu „Tutejsi: tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego” jest odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza Zachodniego – odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców, które przetrwały do dzisiaj w niezmienionej formie lub w wyniku asymilacji mieszkańców uległy modyfikacji, tworząc nową wartość.

 

Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie realizowanego w 2017 roku w CWM Grodno projektu „Tutejsi – tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego”.