Etapy programu TUTEJSI

Warsztaty dla uczniów wiejskich szkół podstawowych powiatu kamieńskiego pt. Tradycja – Muzyczny Alfabet – zajęcia umuzykalniające oparte na muzyce tradycyjnej. Jest to element mało obecny w instytucjonalnej edukacji dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów najmłodsi poznają tradycyjne zabawy, obrzędy i pieśni.

Edukacja nauczycieli z woj. zachodniopomorskiego – warsztaty metodyczne w obszarze edukacji i animacji z wykorzystaniem zasobów muzyki tradycyjnej. Adresowane do nauczycieli szkół podstawowych, nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, nauczycieli prowadzących świetlice w szkołach, animatorów prowadzących zajęcia muzyczne z dziećmi.

Ich celem przybliżenie specyfiki polskiej muzyki tradycyjnej i pokazanie praktycznych pomysłów na włączenie tej tematyki do zajęć edukacyjnych.

Edukacja dorosłych – cykl zajęć warsztatowych, których celem jest rozwój uczestników w obszarze kompetencji kulturowych i umiejętności muzycznych, niezbędnych dla rozumienia i praktykowania muzyki tradycyjnej.

Badania terenowe – ich celem jest znalezienie wykonawców muzyki tradycyjnej i innych osób, pielęgnujących tradycje rodzinne i regionalne oraz podtrzymujących pamięć o źródłach miejscowej kultury i jej historii. Nagrania zrealizowane w trakcie badań staną się zaczątkiem archiwum tradycji muzycznych i dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego. Część z nich zostanie wydana na płycie CD na zakończenie realizacji projektu.

Kulminacyjnym punktem programu będzie zaplanowana na wrzesień ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna pt. “Tutejsi – peryferia i pogranicza. Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego” – dwudniowe spotkanie robocze osób i środowisk działających w obszarze badania i rewitalizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim w dziedzinie praktykowania i kontynuacji wiejskich tradycji muzycznych w Polsce.

Podsumowanie projektu (grudzień 2017) będzie okazją do spotkania się na uroczystym koncercie muzyki tradycyjnej, zaprezentowane zostaną także wyniki badań terenowych.

W sprawie zgłoszenia do udziału w programie, prosimy o kontakt: info@centrum-grodno.pl