Muzyka tradycyjna na Pomorzu Zachodnim

W opracowaniach etnograficznych spotykany jest pogląd, że woj. zachodniopomorskie jest swoistą “białą plamą” jeśli chodzi o dawne, archaiczne zwyczaje, obrzędy i muzykę. Tymczasem pamięć i dziedzictwo kulturowe powojennych mieszkańców regionu i ich potomków jest cennym kapitałem kulturowym i społecznym.

Założeniem programu TUTEJSI jest umieszczenie województwa zachodniopomorskiego na kulturowej mapie Polski jako miejsca, gdzie tradycje muzyczne są nadal żywe, mimo niesprzyjających okoliczności historycznych (powojenne migracje i przesiedlenia ludności). Tereny te są wyjątkowym obszarem do którego po II Wojnie Światowej przyjechali ludzie, przywożąc ze swoich dawnych lokalnych ojczyzn tradycje i muzykę, co zmieniło oblicze kulturowe i społeczne nowego miejsca zamieszkania.

Celem programu jest odnalezienie, zachowanie i popularyzacja tych tradycji oraz przekazanie ich młodszym pokoleniom.