O programie

TUTEJSI: TRADYCJE MUZYCZNE POMORZA ZACHODNIEGO

Projekt realizowany w CWM Grodno od marca do grudnia 2017 roku

Pilotażowa edycja programu „TUTEJSI” ma na celu przegląd miejscowych tradycji muzycznych oraz przywrócenie należnego im miejsca w lokalnej kulturze, praktyce muzycznej i edukacji. Założeniem programu jest także umieszczenie województwa zachodniopomorskiego na kulturowej mapie Polski jako miejsca, gdzie istnieje jeszcze żywy przekaz tradycji, mimo wybitnie niesprzyjających okoliczności historycznych (powojenne migracje i przesiedlenia ludności).

Zajęcia prowadzone w ramach programu skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli, animatorów i edukatorów z woj. zachodniopomorskiego oraz osób dorosłych, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji muzycznych i kulturowych oraz wiedzy o regionie.

Dlaczego program realizowany jest w woj. zachodniopomorskim? 

Więcej informacji tutaj:  Muzyka tradycyjna na Pomorzu Zachodnim

W ramach programu „TUTEJSI” chcemy spojrzeć na północno-zachodnią Polskę jako terytorium, które będąc peryferiami kraju oddziałuje kulturowo na cały jej obszar. Obecne tutaj procesy i zjawiska kulturowe i muzyczne to swoista klamra, spinająca – również w sensie historycznym – wschód i zachód Polski.

Oprócz zajęć warsztatowych w ramach pilotażowej edycji programu zostaną także przeprowadzone badania terenowe, których celem jest znalezienie wykonawców muzyki tradycyjnej oraz innych osób, pielęgnujących tradycje rodzinne i regionalne oraz podtrzymujących pamięć o źródłach miejscowej kultury i jej historii.

Zgromadzone zostaną także informacje o organizacjach, instytucjach oraz osobach, których działalność dedykowana jest tematyce dziedzictwa kulturowego woj. zachodniopomorskiego.

Kulminacyjnym punktem programu będzie zaplanowana na wrzesień ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna pt. “Tutejsi – peryferia i pogranicza. Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego” – dwudniowe spotkanie robocze osób i środowisk działających w obszarze badania i rewitalizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim w dziedzinie praktykowania i kontynuacji wiejskich tradycji muzycznych w różnych regionach Polski.