Ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna pt. „Tutejsi – peryferia i pogranicza. Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego”

W dniach 22-23 września 2017 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów obędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-praktyczna pt. „Tutejsi – peryferia i pogranicza. Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego”.

Inicjatywa organizowana w ramach programu „Tutejsi”, który realizowany jest przez CWM Grodno w 2017 roku, to dwudniowe spotkanie skierowane do osób i środowisk działających w obszarze badania i rewitalizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim w dziedzinie praktykowania i kontynuacji wiejskich tradycji muzycznych w Polsce.

Na konferencję składają się część wykładowa, warsztatowa i koncertowa. Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy nauczycieli, edukatorów, animatorów oraz osoby działające w obszarze niematerialnego dziedzictwa kulturowego.


Program konferencji „Tutejsi – peryferia i pogranicza. Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego”

Piątek / 22.09.2017

10.00 – 10.30 / uroczyste otwarcie konferencji przez gospodarzy Centrum Współpracy Międzynarodowej i władze Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

10.30 – 12.15 / wykłady:

10.30 – 11.20 – prof. Bogdan Matławski, przewodniczący Rady Programowej konferencji (Uniwersytet Szczeciński). Wykład inauguracyjny: „Badania etnomuzykologiczne na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku – historia i chronologia”

11.25 – 12.05 – dr Michał Paziewski (Uniwersytet Szczeciński). Wykład: “Stan przesiedlenia. Pomorze Zachodnie po 1945 roku”

pytania / dyskusja

12.15 – 12.30 / przerwa

12.30 – 14.00 / wykłady / prelekcje:

12.30 – 13.10 – prof. Barbara Fatyga (Uniwersytet Warszawski). Wykład: “O tradycji w perspektywie praktyk kulturowych”

13.15 – 13.40 – Ryszard Michalski (Stowarzyszenie Tratwa, Olsztyn). Prelekcja: “Rewitalizacja w PGR, czyli o archeologii pamięci”

13.40 – 14.00 – Katarzyna Rosik (Wiejskie Kluby Tańca / Akademia Kolberga, Toruń). Prelekcja: „Wiejskie Kluby Tańca – jak to się robi?”

pytania / dyskusja

14.15 – 15.30 / przerwa obiadowa

15.30 – 17.00 / wykłady / prelekcje / pokazy filmów:

15.30 – 16.40 – pokaz filmu “Opowiem wam Pyrzyce”. Wprowadzenie: Krzysztof Kuźnicki (Stowarzyszenie Kamera, Szczecin). Z udziałem twórców i pomysłodawców filmu

16.40 – 17.00 – Marta Hołownia (Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu, Pyrzyce). Prelekcja: „Opowiem wam dom”

pytania / dyskusja

17.10 – 17.30 / przerwa

17.30 – 19.00 / praca warsztatowa tematycznych grup roboczych:

> Marta Derejczyk (Fundacja Ważka, Wrocław): „O pilnej potrzebie działania, etyce terenu i pułapkach Ziem Zachodnich”

> Julita Charytoniuk (Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Białystok): „Pieśni z Podlasia – odkrywanie, praktyka, kontynuacja”

> Witold Roy Zalewski (program Mały Kolberg, Poznań-Warszawa): „Mały Kolberg – żywa tradycja w pracy z dziećmi”

> Olga Kozieł (Projekt Tutejsi, Lublin -Warszawa): „Początki pracy badawczej w terenie, czyli jak określić cel spotkania, dobrze wypaść i nie popełnić gafy”

> Paweł Grochocki (Projekt Tutejsi, Lublin): „Słyszeć, by słuchać – pytać, by rozumieć”

19.00 – 20.00 / kolacja

20.00 – 22.00 / spotkanie wokół muzyki ze wschodu i z zachodu / koncert:

Pokaz filmu “Takich pieśni sobie szukam”. Wprowadzenie: reżyserka Jagna Knittel (Warszawa)

Zespół Śpiewaczy “Stawnianki” (Stawno k/ Kamienia Pomorskiego)

Kapela Ludowa „Pyrzyczanie” (Pyrzyce)

 

Sobota, 23.09.2017

10.00 – 12.15 / wykłady / prelekcje:

10.00 – 10.40 – prof. Magdalena Zowczak (Uniwersytet Warszawski). Wykład: „Tradycja muzyczna w konstruowaniu tożsamości. Mniejszość wyznaniowa (Polska – Ukraina)”

10.45 – 11.25 – prof. Bożena Muszkalska, członkini Rady Programowej konferencji (Instytut Muzykologii UAM w Poznaniu). Wykład: „Tutejsi gdzie indziej. Muzyczne ojczyzny Polaków na obczyźnie”

11.30 – 11.50 – Piotr Dorosz (Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa). Prelekcja: „Zbiory Fonograficzne IS PAN jako źródło nagrań archiwalnych. Muzyka tradycyjna Pomorza Zachodniego w kolekcji zbiorów”

11.50 – 12.10 – dr Ewa Grochowska (Projekt Tutejsi, Lublin). Prezentacja wyników badań terenowych na terenie woj. Zachodniopomorskiego w 2017 roku

pytania / dyskusja

12.20 – 12.40 – przerwa

12.40 – 14.15 / wykłady / prelekcje / pokazy filmów:

12.40 – 13.00 – Piotr Feliński (Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Carpe Diem, Świdwin). Prelekcja: „Historia zapisana obrazem”

13.05 – 14.15 – pokaz filmu “Wokół Tradycji”. Wprowadzenie: Rafał Foremski (Ośrodek Teatralny KANA, Szczecin)

14.15 – 15.30 / przerwa obiadowa

15.30 – 17.15 / omówienie i podsumowanie pracy piątkowych grup warsztatowych

17.15 – 17.30 / przerwa

17.30 – 19.00 / dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

19.00 – 20.00 / kolacja

20.00 – 22.00 / spotkanie wokół muzyki Pograniczy / koncert:

Regionalny Zespół Śpiewaczy “Kresowianka” z Letnina. Wprowadzenie: „Zespół Kresowianka z Letnina na tle przemian muzyki tradycyjnej na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku” – Ryszard Głogowski (nauczyciel, muzykant, animator życia muzycznego Pomorza Zachodniego, Pyrzyce)

Zespół “Z Lasu” (tradycje muzyczne Polesia ukraińskiego i białoruskiego, Warszawa)

Uczestnicy konferencji

* Wykłady, prelekcje, pokazy filmów, koncerty odbędą się w głównej sali widowiskowo-konferencyjnej CWM Grodno

* Warsztaty w dniu 22.09 odbędą się w salach na terenie CWM (informacja na miejscu)

 

Sylwetki prelegentów – POKAZY FILMÓW

Wykładowcy i prelegenci – ZARYS TEMATYCZNY WYSTĄPIEŃ

Prowadzący warsztaty – SYLWETKI I ZAKRES TEMATYCZNY

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Honorowy Patronat:

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Patronat medialny:

TVP 3 Szczecin / Radio Szczecin / Kamienskie.info

KulturaLudowa.pl / muzykatradycyjna.pl

Partnerzy:

Ośrodek Teatralny KANA, Szczecin / Stowarzyszenie Kamera, Szczecin