Warsztaty dla dorosłych

Cykl zajęć warsztatowych dla dorosłych ma na celu rozwój uczestników w obszarze kompetencji kulturowych i umiejętności muzycznych, niezbędnych dla rozumienia oraz praktykowania muzyki tradycyjnej.

W ramach programu TUTEJSI w dniach 31.03 – 2.04.2017 odbyły się warsztaty śpiewu tradycyjnego, dedykowane pracy nad pieśniami wielkopostnymi, które są wyjątkowym obszarem polskiego folkloru religijnego. Praca warsztatowa poświęcona była technice śpiewu tradycyjnego, zagadnieniom emisyjnym, stylistycznym i wykonawczym.

Warsztaty adresowane były do wszystkich osób, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności muzycznych i kompetencji kulturowych, niezależnie od wcześniejszego formalnego przygotowania muzycznego. Wzięło w nich udział 40 osób z terenu całej Polski.

W niektórych regionach Polski stare, wielozwrotkowe pieśni wielkopostne są do dzisiaj pamiętane przez starsze pokolenie, praktykowane w żywej tradycji wspólnego śpiewu (również poza kościołem) i przekazywane młodszym. Pieśni te często śpiewane są w miejscowych wariantach melodycznych, utrwalonych w tradycji ustnej. Teksty pochodzą ze starych śpiewników, ale także z zeszytów śpiewaczek i śpiewaków oraz osób prowadzących wspólny śpiew w parafii czy wspólnocie sąsiedzkiej (np. podczas pogrzebu) i w różnych okresach roku liturgicznego (śpiewy w Wielkim Poście, nabożeństwa majowe i czerwcowe, itd).

Celem warsztatów było zachęcenie ich uczestników, aby przyłączyli się do grona osób pielęgnujących te tradycje i zostali liderami takich zgromadzeń w swoim najbliższym otoczeniu. Podczas zajęć mieli także szansę dowiedzieć się, jakie narzędzia są do tego potrzebne.