Warsztaty dla dzieci

Edukacja najmłodszych w obszarze poznawania muzyki tradycyjnej to jeden z najważniejszych celów programu TUTEJSI. Jednodniowe warsztaty  prowadzone w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie skierowane są do uczniów ze szkół podstawowych w powiecie kamieńskim.

Podczas warsztatów dzieci uczą się prostych piosenek, tradycyjnych gier i zabaw z różnych regionów Polski, wywodzących się z kultury tradycyjnej. To dla nich także okazja do poznania uniwersalnych mechanizmów i wzorców rytmicznych w polskiej muzyce ludowej – narzędzia te wspomagają rozwój muzyczny i motoryczny dzieci, uczą współpracy w grupie, pozwalają odkryć pasje i talenty muzyczne.

Zajęcia odbywają się przy muzyce granej na żywo, a ich uczestnicy mają okazję posłuchać opowieści o tych instrumentach i sposobach ich użycia w muzyce ludowej, poznać zróżnicowanie regionalne polskiej muzyki tradycyjnej oraz sposoby na jej odkrywanie i praktykowanie.

W pierwszych zajęciach, które odbyły się w marcu, udział wzięło ok. 120 uczniów wiejskich szkół podstawowych z Troszyna i Dargobądza.

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej: AKTUALNE WYDARZENIA