Konferencja OZE

 

25 czerwca 2016 roku w CWM Grodno odbyła się konferencja „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Energii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja była ważnym wydarzeniem w zakresie perspektyw rozwoju źródeł energii odnawialnej i polityki prosumenckiej na obszarach wiejskich w Polsce. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące wsparcia obywateli w samodzielnym pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych,  finansowe i techniczne instrumenty wspomagania rozwoju mikroźródeł OZE. Paneliści wskazali również perspektywy budowy sektora energii odnawialnej i pożądane kierunki rozwoju polityki prosumenckiej w ujęciu krajowym i przy współpracy z administracją UE.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział m.in.: Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie UE p. prof. Jerzy Buzek, Minister Energii p. Krzysztof Tchórzewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Krzysztof Jurgiel, były Komisarz UE ds. Rolnictwa p. Franz Fischler, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Energii Komisji Europejskiej p. Agnieszka Kaźmierczak, Prezes Enea Operator p. Michał Jarczyński, Prezes Banku Ochrony Środowiska dr Stanisław Kluza.
Uczestnikami konferencji byli również urzędnicy Unii Europejskiej (w tym z Parlamentu i Komisji UE zajmujący się energetyką, rolnictwem i rozwojem regionalnym), przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu RP, przedstawiciele samorządów terytorialnych z obszarów wiejskich (kilkudziesięciu wójtów i burmistrzów), przedsiębiorcy wspierający rozwój energii odnawialnej w kraju.