Z początkiem marca, w Centrum Współpracy Międzynarodowej, rozpoczeły się zajęcia w ramach „Zupełnie innej lekcji przyrody”- projektu realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Udział w niezwykłej lekcji przyrody w Centrum Edukacji Ekologicznej CWM biorą uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów, w szczególności z obszarów wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców.  Zajęcia trwają jeden dzień i realizowane są od marca do czerwca br.

Jak wygląda zupełnie inna lekcja przyrody? Uczniowie podczas zajęć, które są połączeniem badań terenowych z doświadczeniami i obserwacjami powadzonymi m.in. w pracowni laboratoryjnej, wcielają się w odkrywców i badaczy, by poznawać otaczającą ich przyrodę. Lekcje są przygotowane i prowadzone przez ekspertów z dziedziny nauk biologicznych.  Do dyspozycji uczniów jest także profesjonalne wyposażenie badawcze, zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Centrum Nauki Kopernik.

Więcej szczegółów tutaj: Zupełnie inna lekcja przyrody