W dniach 7-9 czerwca w naszym Centrum oraz w pomieszczeniach Centrum Edukacyjno-Muzealnego Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach odbywała się konferencja pt. „Geoekosystem Wybrzeży Morskich”.

Podczas konferencji poruszono m.in. problematykę funkcjonowania strefy brzegowej Bałtyku, w szczególności zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, podnoszeniem poziomu morza, intensywną erozją brzegu oraz zwiększoną antropopresją. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych i akademickich: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz przedstawiciele jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Głównymi organizatorami konferencji byli: Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Woliński Park Narodowy. Konferencję współorganizowali m.in. Polska Akademia Nauk (Komitet Badań Morza, Komitet Nauk Geograficznych), Urząd Morski w Szczecinie, Miasto i Gmina Międzyzdroje oraz nasza Fundacja.

 

Więcej informacji o konferencji: http://kwpg-coast.home.amu.edu.pl