W dniu 7 października w CWM Grodno odbędą się zajęcia warsztatowe adresowane do nauczycieli, edukatorów, animatorów oraz osób pracujących z dziećmi. Ich celem jest przybliżenie specyfiki polskiej muzyki tradycyjnej i pokazania praktycznych pomysłów na włączenie tej tematyki do zajęć edukacyjnych, zarówno programowych (lekcje poświęcone dziedzictwu kulturowemu, zajęcia muzyczne, rytmika, gry i zabawy w świetlicy itd.) jak i dodatkowych, w szkole i poza nią.

Część praktyczna poznamy tradycyjne gry i zabawy muzyczne służące do rozpoznawania wzorców rytmicznych w polskiej muzyce tradycyjnej, zabawy muzyczne z elementami śpiewu i tańca – dziecięce i służące do zabaw z dziećmi, formuły melodyczne i tekstowe, elementy improwizacji w tańcu, sposoby wykorzystania zasobu tradycji do muzycznego wychowania dzieci. Uczestnicy są proszeni o zabranie obuwia, umożliwiającego udział w zabawach ruchowych.

Część teoretyczna (prezentacja na zakończenie spotkania)  wiedza o dziecku w kulturze tradycyjnej, „dzieciństwo” jako odrębna kategoria w życiu społecznym i obyczajowości wsi, kultura tradycyjna jako rozbudowany system edukacyjny – przykłady zastosowań możliwych do wykorzystania współcześnie. Uniwersalne mechanizmy i wzorce muzyki tradycyjnej – narzędzia do budowania więzi w grupie, wspólne muzykowanie jako jej wyraz. Wskazanie źródeł (opracowania, propozycje zajęć praktycznych i wzory scenariuszy lekcji, ośrodki i osoby zajmujące się muzyką tradycyjną w kontekście edukacji dzieci, źródła i materiały w internecie, dostępne nagrania muzyki tradycyjnej, informacja o cyklicznych wydarzeniach, podczas których można wzbogacić swoje kompetencje w tym obszarze).

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają materiały z informacjami dotyczącymi źródeł (bibliografia, zestaw przydatnych stron internetowych, teksty zabaw i piosenek).

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dojazd na własny koszt. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Informacje organizacyjne:

Ewa Grzybowska, adres e-mail: e.grzybowska@efrwp.com.pl, tel. 723 299 155

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem ankiety: https://goo.gl/forms/EfrAC1IvbwAc0TCi2

Zgłoszenia przyjmujemy do 6.10 (do godz. 12.00). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pytania/wątpliwości związane z ankietą: Paweł Grochocki, adres e-mail: projekttutejsi@gmail.com, tel.  503 686 444

 

Uwaga! Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich dwóch edycjach warsztatów. Dla zainteresowanych pogłębianiem zdobytych umiejętności uczestników wszystkich edycji planujemy zajęcia specjalizacyjne, które odbędą się 18.11.2017 (sobota).Informacje i formularz zgłoszeniowy dostępny od 23 października  na stronie naszego Centrum.


Program:

10:00 – 11.30 – równoległa praca dwóch grup:

– warsztaty wokalne (wprowadzenie do techniki śpiewu tradycyjnego, emisja głosu)

– warsztaty taneczne z elementami tradycyjnych zabaw ruchowych i muzycznych dla dzieci

Przerwa

11.45 – 13.15 – równoległa praca dwóch grup:

– warsztaty wokalne (wprowadzenie do techniki śpiewu tradycyjnego, emisja głosu)

– warsztaty taneczne z elementami tradycyjnych zabaw ruchowych i muzycznych dla dzieci

13.15 – 13.45 – przerwa kawowa, poczęstunek

13.45 – 15.45 – omówienie teoretyczne, ewaluacja i podsumowanie spotkania, dyskusja, wymiana doświadczeń. Zaproszenie do współtworzenia programu edukacyjnego, opartego o dziedzictwo kulturowe województwa zachodniopomorskiego

15.45 – wspólny obiad

 

Uwaga! Program może ulec nieznacznym modyfikacjom godzinowym.

Ilość miejsc: 30 (dwie grupy warsztatowe, pracujące równolegle).