Ponad dwieście osób wzięło udział w Nocy Sów w Wolińskim Parku Narodowym, która odbyła się  w Międzyzdrojach w dniach 23-24 marca 2018r. Spotkanie rozpoczęło się wykładem na temat sów, przeprowadzonym przez Marka Dylawerskiego – Zastępcę Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego ds. Ochrony Przyrody. Uczestnicy mogli poznać fakty i ciekawostki z życia oraz biologii sów występujących w Polsce, a także posłuchać ich głosów.

W drugiej Sali CEM zaprezentowana została  wystawa prof. Wandy Andrzejewskiej – pt. ”Kolekcja Sów Wandy Andrzejewskiej”. Lekarka, okulistka przez ponad czterdzieści lat jako pasję traktowała zbieranie przedmiotów z wizerunkiem sowy. Przedstawiona kolekcja w Centrum Edukacyjno – Muzealnym prezentuje nieznaczną część kolekcji właścicielki, tj. ok. 400 eksponatów.

Po zakończeniu części teoretycznej, rozpoczęła się część terenowa, do której uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy i przydzieleni do poszczególnych przewodników. Grupy przewiezione na punkty monitoringowe znajdujące się na terenie WPN, miały za zadanie w kilku miejscach na trasie nasłuchiwać odgłosów sów. Było to możliwe dzięki zastosowaniu stymulacji dźwiękowej. Każdy z przewodników wyposażony był w urządzenia służące do emisji sowich głosów oraz nokto- lub termowizor. Na kartach obserwacji prowadzone były zapisy dotyczące miejsca obserwacji, sytuacji oraz opisu gatunku jaki spotkaliśmy. W terenie, każdego dnia, było osiem grup, uczestników „Nocy Sów”.

Do gatunków które najliczniej odzywały się podczas nocnych obserwacji i wtórowały grupie uczestników w wolińskich lasach należały: Puszczyk zwyczajny-samiec oraz samica (Strix aluco), oraz Uszatka zwyczajna  (Asio otus).

Dodatkową atrakcją dla dzieci, które nasyciły się częścią wykładową były warsztaty plastyczne, podczas których można było wykonać sowy z papieru oraz obejrzeć film przyrodniczy Artura Tabora pt. ”Sowy Polski”.

Wydarzenie pod nazwą „Noc Sów” organizowane było i koordynowane przez Woliński Park Narodowy oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie, we współpracy z Fundacją Ptaki Polskie – Ogólnopolskiego Koordynatora Wydarzenia. Pierwszego dnia w wydarzeniu brały udział głównie grupy zorganizowane, drugiego impreza przewidziana była dla turystów indywidualnych.