Zapraszamy szkoły z woj. zachodniopomorskiego do udziału w kolejnej edycji projektu etnograficznego „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”, który realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2018 r.

Projekt ma na celu odnalezienie oraz upublicznienie tradycji i kultury regionu Pomorza Zachodniego – odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców. Projekt adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego oraz ich nauczycieli. Uczniowie wcielą się w rolę młodych badaczy kultury i tradycji w swoim najbliższym otoczeniu.

W ramach projektu m.in.:

·        zorganizowane zostanie szkolenie metodyczne dla nauczycieli w Grodnie k. Międzyzdrojów,

·        w roku szkolnym pod okiem nauczyciela odbędą się pozalekcyjne badania terenowe, prowadzone przez uczniów na terenie ich gminy,

·        zorganizowana zostanie Konferencja Młodych Naukowców, gdzie uczniowie przedstawią wyniki swoich badań,

·        koszty szkolenia metodycznego oraz koszty wynagrodzenia dla nauczycieli pokrywa w całości Fundacja.


ZASADY NABORU

Uwaga – zmiany w zasadach naboru, rekrutacja trwa do 14 września br.

Aby wziąć udział w projekcie, SZKOŁA wypełnia Formularz Zgłoszeniowy i przesyła oryginał drogą pocztową na adres Funduszu z dopiskiem “TUTEJSI”  lub  skan drogą elektroniczną na adres mailowy: j.cieslak@efrwp.com.pl

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3a,

00-814 Warszawa

Liczba miejsc jest ograniczona. W tegorocznej edycji projektu weźmie udział 15 szkół.

DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WZÓR UMOWY  regulującej zasady współpracy Funduszu i Gminy przy realizacji projektu

ZAŁĄCZNIK NR 1  szczegółowe informacje dot. rekrutacji do projektu, założenia projektu oraz harmonogram