W dn. 14 grudnia w Międzyzdrojach odbyła się Konferencji Młodych Badaczy tradycji kulturowych na Pomorzu Zachodnim, w ramach której spotykaliśmy się z uczestnikami 2. edycji projektu „Tutejsi – tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego”. Podczas wydarzenia młodzież oraz eksperci biorący udział w projekcie, podsumowali wyniki swojej dwumiesięcznej pracy terenowej.

Na czym ona polegała? Uczniowie, pracując w kilkuosobowych grupach, wyruszyli w teren, aby udokumentować lokalne dziedzictwo kulturowe występujące na terenie swojej gminy. Ich zadaniem było, np. zgromadzenie wywiadów z ciekawymi ludźmi, stworzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej czy też odkrycie zwyczajów, obrzędów, rękodzieła i muzyki jego mieszkańców. W ramach zajęć terenowych uczniowie odwiedzili także lokalne domy kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP czy parafie.

Badania terenowe zostały poprzedzone specjalistycznym szkoleniem dla nauczycieli w CWM Grodno, w ramach którego zostali oni przygotowani przez ekspertów – historyków oraz etnografów do realizacji profesjonalnych badań etnograficznych z młodzieżą.

Kolejnym etapem projektu była weryfikacja materiałów zebranych przez uczniów – najpierw przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu, a następnie przez ekspertów – historyków i etnografów. Jej celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy mieszkańcom przybyłym na tereny woj. zachodniopomorskiego po II wojnie światowej, mimo różnego pochodzenia, udało się zbudować tożsamość lokalną oraz stworzyć własną tradycję i kulturę.

Zweryfikowane materiały posłużą do stworzenia archiwum, którego celem będzie uchronienie zbiorów i relacji przed zapomnieniem oraz zostaną naniesione na specjalną mapę Pomorza Zachodniego z informacją, jakie elementy na danym terenie udało się zbadać (np. pochodzenie mieszkańców, kultywowane tradycje kulturowe). Ponadto uczniowie będą promować wyniki swoich badań na forum swojej szkoły oraz gminy.

W II edycji projektu „Tutejsi: tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego” udział wzięło udział około 200 uczniów klas VI – VIII oraz 16 nauczycieli z 15 szkół podstawowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich woj. zachodniopomorskiego.