Zapraszamy do udziału w jesiennej edycji projektu “Zupełnie inna lekcja przyrody”! W bezpłatnych zajęciach realizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej CWM w Grodnie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (od klasy I wzwyż), w szczególności z obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Harmonogram lekcji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj: ZUPEŁNIE INNA LEKCJA PRZYRODY

Pierwsza tura zapisów na zajęcia realizowane w okresie wrzesień – grudzień prowadzona jest do 30 czerwca br. Pierwszeństwo mają szkoły, które nie uczestniczyły jeszcze w projekcie. Decyduje kolejność zgłoszeń – ZASADY REKRUTACJI 

Jak wygląda “Zupełnie inna lekcja przyrody”? Podczas jednodniowych zajęć edukacyjnych, które są połączeniem badań terenowych z doświadczeniami i obserwacjami powadzonymi m.in. w pracowni laboratoryjnej, uczniowie wcielają się w odkrywców i badaczy, by poznawać otaczającą ich przyrodę. Do dyspozycji uczniów jest także profesjonalnie wyposażone laboratorium przyrodnicze oraz pomoce dydaktyczne, zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Centrum Nauki Kopernik. Lekcje są przygotowane i prowadzone przez ekspertów z dziedziny nauk biologicznych, a ich zakres obejmuje bardzo różnorodne zagadnienia i tematy przyrodnicze: od badania i porównywania próbek wody, poprzez poznawanie bioróżnorodności Wolińskiego Parku Narodowego, aż po geoekosystem plaż, wydm i klifów.