Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Krzysztofa Lipińskiego – naszego długoletniego Współpracownika, Kolegi i Przyjaciela, Zastępcy Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Krzysztof Lipiński był związany z Fundacją EFRWP od samych początków jej istnienia. W ostatnich latach kierował zespołem zajmującym się rozwojem edukacji na obszarach wiejskich. Przez cały ten czas z wielkim zaangażowaniem dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, chętnie służył radą i pomocą oraz sumiennie wykonywał powierzone mu zadania. Był pomysłodawcą wielu projektów edukacyjnych oraz prospołecznych Fundacji, które realizował z wielką pasją i oddaniem.

Z sentymentem i życzliwością będziemy wspominać naszą współpracę oraz pogodną osobowość Krzysztofa. Jego postać na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Ceremonia pogrzebowa śp. Krzysztofa Lipińskiego odbędzie się w czwartek 10 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 w Starych Babicach.

Pogrążonej w żalu Rodzinie oraz Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Kapituła, Zarząd oraz Pracownicy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


Na stronie Fundacji dostępna jest Księga Kondolencyjna poświęcona pamięci Krzysztofa Lipińskiego, której wpisy zostaną przekazane Rodzinie: https://www.efrwp.pl/ksiega-kondolencyjna