Zajęcia przyrodnicze w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie