Historia Grodna

Historia Grodna jest nierozerwalnie związana z jego atrakcyjnym położeniem oraz pobliskim Jeziorem Gardno, które wraz z uroczyskiem Grodno tworzą wyjątkowe miejsce położone na wyspie Wolin, jednym z najpiękniejszych regionów Polski.

W XIX wieku jezioro Gardno (niem. Jordansee) stało się popularnym celem wycieczek i nadmorskiego wypoczynku wśród mieszkańców Szczecina oraz Berlina. Status Grodna zmienił się po dojściu faszystów do władzy w Niemczech. Nadano mu wtedy nową nazwę – „Gerdasee” i zamknięto teren wokół, a Grodno stało się myśliwską rezydencją Hermanna Göringa.

Po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, a ośrodek w „Grodnie” z uwagi na stacjonującą nieopodal jednostkę marynarki wojennej Ludowego Wojska Polskiego, a także zamkniętą strefę nadgraniczną, stał się niedostępny dla turystów.

W 1962 r. ośrodek „Grodno” został przejęty przez Urząd Rady Ministrów i włączony do sieci rządowych ośrodków wypoczynkowych, które były ściśle chronione przed resztą społeczeństwa. W tamtym okresie ośrodek w Grodnie był ulubionym celem wyjazdów wakacyjnych ważnych funkcjonariuszy partyjnych i rządowych. Częstym gościem „Grodna” był m.in. wieloletni premier PRL Józef Cyrankiewicz.

W 1990 r. decyzją premiera Tadeusza Mazowieckiego  ośrodki wczasowe “Grodno I” i “Grodno II” zostało udostępnione społeczeństwu. Ośrodek Grodno II został wykupiony przez podmiot prywatny, natomiast ośrodek Grodno I, należący do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, został przekazany Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego 10 lutego 2009 r.

1 stycznia 2011 r. poprawiono status i nazwę miejscowości z Jaromin (część miasta Świnoujścia) na Grodno (osada w gminie Międzyzdroje).

W 2013 r. w budynku byłej stołówki ośrodka Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,  z własnych środków,  rozpoczęła prace związane z uruchomieniem Centrum Współpracy Międzynarodowej.  W ten sposób został zamknięty okres w historii „Grodna” jako miejsca przeznaczonego tylko dla wybranych.