Misja Centrum

·       Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z małych miast i wsi

Z myślą o młodzieży oraz najmłodszych mieszkańcach terenów wiejskich, w CWM realizujemy projekty edukacyjne, których celem jest zmotywowanie do nauki i samodzielnego odkrywania świata, a tym samym lepszy start w dorosłe życie.

·       Wspieramy działania lokalnych społeczności

Wspieramy mieszkańców terenów wiejskich w realizacji projektów społecznych, które służą integracji i pobudzają aktywność mieszkańców. W CWM organizowane są szkolenia, konferencje oraz spotkania skierowane do mieszkańców, jak i wiejskich organizacji pozarządowych.

·       Zapewniamy dostęp do kultury i rozwijamy lokalne talenty

W CWM prowadzimy liczne projekty, których celem jest rozwijanie i współtworzenie kultury wśród lokalnej społeczności. Staramy się, aby tworzyć młodzieży i dorosłym warunki do rozwijania swoich umiejętności, m.in.  poprzez udział w koncertach, wystawach czy warsztatach.

·       Kształtujemy postawy proekologiczne

CWM Grodno położone jest w sercu Wolińskiego Parku Narodowego, który ochroną obejmuje część największej polskiej wyspy – Wolin. Występuje tu nie tylko jeden z najpiękniejszych odcinków polskiego wybrzeża klifowego, naturalne lasy bukowe, ale także unikalny morski ekosystem. To miejsce stworzone do poznawania tajników przyrody podczas warsztatów i zielonych szkół. Ich celem jest kształtowanie, już od najmłodszych lat, poczucia odpowiedzialności za środowisko własnego kraju i najbliższe otoczenie.

·       Rozwijamy obszary wiejskie

Centrum jest miejscem, w którym odbywają się spotkania i konferencje tematyczne z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Są one okazją do wymiany poglądów na temat perspektyw stojących przed polską wsią, a tematyka poszczególnych debat obejmuje najważniejsze kwestie dotyczące mieszkańców obszarów wiejskich.