Rozwój obszarów wiejskich

Jednym z obszarów działalności Centrum Współpracy Międzynarodowej jest organizacja spotkań i konferencji tematycznych z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Są one okazją do wymiany poglądów na temat perspektyw stojących przed polską wsią, a tematyka poszczególnych debat obejmuje najważniejsze kwestie dotyczące mieszkańców obszarów wiejskich.

W spotkaniach organizowanych w CWM biorą udział przedstawiciele świata nauki i polityki, samorządów lokalnych, organizacji badawczych i społeczności lokalnych.