Woliński Park Narodowy

Zajęcia przyrodnicze realizowane w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie są prowadzone na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, czyli w miejscu szczególnym w skali całego kraju. Park został utworzony w 1960 roku i obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – Wolin (woj. zachodniopomorskie). Występuje tu najwyższa w Polsce, bardzo dynamiczna ściana klifu, płytki brzeg morza, szeroka, bardzo zróżnicowana plaża z formacjami wydmowymi, jezioro polodowcowe oraz bogate w rośliny i zwierzęta, nadmorskie wrzosowiska oraz bory bażynowe i kwaśne buczyny.

Dzięki swojemu położeniu, CWM w Grodnie oferuje doskonałe warunki do zajęć terenowych o bardzo szerokim zakresie tematycznym – badamy zarówno przyrodę nieożywioną, jak i formy i zjawiska świata żywego oraz dynamikę procesów naturalnych i rolę człowieka w przyrodzie.

Nasze zajęcia mają postać badań terenowych, w toku których uczniowie wchodzą w osobisty kontakt z morzem oraz z wszystkimi elementami poznawanej przyrody. Poza poszerzaniem swojej wiedzy, uczestnicy zajęć rozwijają swoją samodzielność oraz ciekawość poznawczą.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi projektami z zakresu edukacji przyrodniczej: Centrum Edukacji Ekologicznej CWM Grodno