Zupełnie Inaczej o Przyrodzie

Zupełnie Inaczej o Przyrodzie to program edukacyjny skierowany do różnych grup wiekowych. W skład którego wchodzą 3 komponenty:

ZUPEŁNIE INNA LEKCJA PRZYRODY – oferta dla szkół podstawowych

SZKOLNA ZUPEŁNIE INNA LEKCJA PRZYRODY – oferta dla szkół podstawowych

ZUPEŁNIE INNY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY – oferta dla osób dorosłych

Zachęcamy do zapoznania się z każdym komponentem.

Zadanie pn „Zupełnie Inaczej o Przyrodzie” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl